Reklamacje

Zasady reklamacji w sklepie internetowym

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

Odsyłany towar do reklamacji powinien być odpowiednio zapakowany, zabezpieczony.

Opis procedury reklamacji

– Wszystkie reklamacje z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego BEST-O.pl

Sklep Internetowy BEST-O.pl
al. Niepodległości 66/13
88-100 Inowrocław

– Produkt reklamowany odsyłany jest na wyżej podany adres wraz z wypełnionym formularzem reklamacji.

– Kupujący może zgłosić reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych droga elektroniczną przez BEST-O.pl. Reklamacja może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@best-o.pl i odesłanie reklamowanego towaru na adres Sklepu Internetowego BEST-O.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający BEST-O.pl niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, rozpatruje reklamację i udziela Kupującemu odpowiedzi.

Formularz reklamacji w wersji do druku.